Giấy tiêu đề

460.000 3.500.000 

Chất liệu: Giấy Fort 100gsm
Công nghệ in: In nhiều màu
Số mặt in: 1 mặt
Kích thước thành phẩm: A4