BÁO GIÁ IN BAO THƯ, PHONG BÌ

BẢNG BÁO GIÁ IN BAO THƯ, PHONG BÌ

BẢNG BÁO GIÁ IN BAO THƯ, PHONG BÌ

Số lượng (cái) Chất liệu Quy cách in bao thư Đơn giá (in nhanh)
Thời gian: 24h
Đơn giá (in offset) Thành tiền
In Offset
Thời gian Ghi chú
50 Giấy Fort 100gsm
Kích thước 12 x 22cm nắp 3.5cm
In màu, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn (MSK: 01 – 12 x 22)
Kéo keo miệng 5mm + 500đ/cái
* In chất liệu khác, bế khác khuôn, in nắp, in 2 mặt, gia công khác,…liên hệ báo giá.
8 In nhanh có thể in nắp
100 6 4,5 450 2 – 3 ngày
In 2 mặt là in mặt trước và mặt sau bao thư
200 5 3 600 2 – 3 ngày
300 2,8 840 2 – 3 ngày
500 2,2 1,100,000 3 – 4 ngày
1000 2 2,000,000 5 – 7 ngày
2000 1,7 3,400,000 5 – 7 ngày
3000 1,3 3,900,000 5 – 7 ngày
5000 1,1 5,500,000 7 – 10 ngày
10000 880 8,800,000 10 – 13 ngày
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế và phí vận chuyển
* Màu sắc sản phẩm có thể không đồng nhất 100% so với file thiết kế
Số lượng (cái) Chất liệu Quy cách in bao thư Đơn giá (in nhanh)
Thời gian: 24h
Đơn giá (in offset) Thành tiền
In Offset
Thời gian Ghi chú
50 Giấy Fort 100gsm
Giấy Fort 120gsm, + 800đ/cái
Kích thước 16 x 16cm
In màu, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
Kéo keo miệng 5mm +500đ/ cái
* In chất liệu khác, bế khác khuôn, in nắp, in 2 mặt, gia công khác,…liên hệ báo giá.
10 In nhanh có thể in nắp
100 7 4,5 450 2 – 3 ngày
In 2 mặt là in mặt trước và mặt sau bao thư
200 6 3,5 700 2 – 3 ngày
300 2,5 750 2 – 3 ngày
500 2,1 1,050,000 3 – 4 ngày
1000 1,8 1,800,000 5 – 7 ngày
2000 1,5 3,000,000 5 – 7 ngày
3000 1,4 4,200,000 5 – 7 ngày
5000 1,2 6,000,000 7 – 10 ngày
10000 900 9,000,000 10 – 13 ngày
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế và phí vận chuyển
* Màu sắc sản phẩm có thể không đồng nhất 100% so với file thiết kế
Số lượng (cái) Chất liệu Quy cách in bao thư Đơn giá (in nhanh)
Thời gian: 24h
Đơn giá (in offset) Thành tiền
In Offset
Thời gian Ghi chú
50 Giấy Fort 100gsm
Giấy Fort 120gsm, +500đ/ cái
Kích thước 16×23 nắp 3.5cm
In màu, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
Kéo keo miệng 5mm + 500đ/ cái
* In chất liệu khác, bế khác khuôn, in nắp, in 2 mặt, gia công khác,…liên hệ báo giá.
10 In nhanh có thể in nắp
100 7 5 500 2 – 3 ngày
In 2 mặt là in mặt trước và mặt sau bao thư
200 6 4 800 2 – 3 ngày
300 3 900 2 – 3 ngày
500 2,5 1,250,000 3 – 4 ngày
1000 2,6 2,600,000 5 – 7 ngày
2000 1,7 3,400,000 5 – 7 ngày
3000 1,6 4,800,000 5 – 7 ngày
5000 1,4 7,000,000 7 – 10 ngày
10000 1 10,000,000 10 – 13 ngày
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế và phí vận chuyển
* Màu sắc sản phẩm có thể không đồng nhất 100% so với file thiết kế
Số lượng (cái) Chất liệu Quy cách in bao thư Đơn giá (in nhanh)
Thời gian: 24h
Đơn giá (in offset) Thành tiền
In Offset
Thời gian Ghi chú
50 Giấy Fort 120gsm
Kích thước 25 x 34.5 nắp 3.5cm
In màu, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
Kéo keo miệng 5mm +500đ/cái
* In chất liệu khác, bế khác khuôn, in nắp, in 2 mặt, gia công khác,…liên hệ báo giá.
16 In nhanh có thể in nắp
100 12 6,5 650 2 – 3 ngày
In 2 mặt là in mặt trước và mặt sau bao thư
200 10 5,5 1,100,000 2  -3 ngày
300 5,5 1,650,000 2 – 3 ngày
500 4,8 2,400,000 3 – 4 ngày
1000 3 3,000,000 5 – 7 ngày
2000 2,3 4,600,000 5 – 7 ngày
3000 2 6,000,000 5 – 7 ngày
5000 2,2 11,000,000 7 – 10 ngày
10000 1,8 18,000,000 10 – 13 ngày
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế và phí vận chuyển
* Màu sắc sản phẩm có thể không đồng nhất 100% so với file thiết kế
Số lượng (cái) Chất liệu Quy cách in bao thư Đơn giá (in offset) Thành tiền
In Offset
Thời gian Ghi chú
100 Giấy Kraft ST-F003
Kích thước 12 x 22cm, nắp 3cm, in 1 mặt
IN NHIỀU MÀU, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
Kéo keo miệng 5mm + 500đ/cái
* In chất liệu khác, bế khác khuôn, in nắp, in 2 mặt, gia công khác,…liên hệ báo giá.
500 4 – 5 ngày
200 4 800 4 – 5 ngày
300 3,5 1,050,000 4 – 5 ngày
500 3 1,500,000 4 – 5 ngày
1000 2,8 2,800,000 4 – 5 ngày
2000 2 4,000,000 5 – 7 ngày
0 5 – 7 ngày
0 5 – 7 ngày
0 7 – 10 ngày
0 10 – 13 ngày
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế và phí vận chuyển
Số lượng (cái) Chất liệu Quy cách Đơn giá (in offset) Thành tiền
In Offset
Thời gian Ghi chú
100 Giấy Kraft ST-F003
Kích thước 12x22cm, nắp 3cm, in 1 mặt
In MÀU TRẮNG ĐỤC, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
Kéo keo miệng 5mm +500đ/ cái
Không in màu nền, không lót trắng dưới phần tử in, màu trắng được in thẳng lên giấy Kraft
5 500 4 – 5 ngày
200 4 800 4 – 5 ngày
300 3,5 1,050,000 4 – 5 ngày
500 3 1,500,000 4 – 5 ngày
1000 2,8 2,800,000 4 – 5 ngày
2000 2 4,000,000 5 – 7 ngày
0 5 – 7 ngày
0 5 – 7 ngày
0 7 – 10 ngày
0 10 – 13 ngày
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế và phí vận chuyển
Số lượng (cái) Chất liệu Quy cách in bao thư Đơn giá (in offset) Thành tiền
In Offset
Thời gian Ghi chú
100 Giấy Kraft ST-F003
Kích thước 12x22cm, nắp 3cm, in 1 mặt
In MÀU TRẮNG ĐỤC + ĐEN, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
Kéo keo miệng 5mm +500đ/ cái
Không in màu nền, không lót trắng dưới phần tử in, màu trắng được in thẳng lên giấy Kraft
6 600 4 – 5 ngày
200 5 1,000,000 4 – 5 ngày
300 4,5 1,350,000 4 – 5 ngày
500 3,6 1,800,000 4 – 5 ngày
1000 3,2 3,200,000 4 – 5 ngày
2000 2,5 5,000,000 5 – 7 ngày
0 5 – 7 ngày
0 5 – 7 ngày
0 7 – 10 ngày
0 10 – 13 ngày
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế và phí vận chuyển
Số lượng (cái) Chất liệu Quy cách in bao thư Đơn giá (in offset) Thành tiền
In Offset
Thời gian Ghi chú
100 Giấy Kraft ST-F003
Kích thước 25×34.7cm, in 1 mặt
In NHIỀU MÀU, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
Kéo keo miệng 5mm +500đ/cái
Không in màu nền, không lót trắng dưới phần tử in.
8 800 4 – 5 ngày
200 7 1,400,000 4 – 5 ngày
300 6,8 2,040,000 4 – 5 ngày
500 5,6 2,800,000 4 – 5 ngày
1000 4,8 4,800,000 4 – 5 ngày Có thể in 2 mặt
2000 3 6,000,000 5 – 7 ngày Có thể in 2 mặt
0 5 – 7 ngày
0 5 – 7 ngày
0 7 – 10 ngày
0 10 – 13 ngày
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế và phí vận chuyển
Số lượng (cái) Chất liệu Quy cách Đơn giá (in offset) Thành tiền
In Offset
Thời gian Ghi chú
100 Giấy Kraft ST – F003
Kích thước 25 x 34.7cm, in 1 mặt
In MÀU TRẮNG ĐỤC + NHIỀU MÀU, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
Kéo keo miệng 5mm +500đ/cái
Không in màu nền, không lót trắng dưới phần tử in.
10 1,000,000 4 – 5 ngày
200 9 1,800,000 4 – 5 ngày
300 8 2,400,000 4 – 5 ngày
500 6,8 3,400,000 4 – 5 ngày
1000 5,6 5,600,000 4 – 5 ngày Có thể in 2 mặt
2000 4 8,000,000 5 – 7 ngày Có thể in 2 mặt
0 5 – 7 ngày
0 5 – 7 ngày
0 7 – 10 ngày
0 10 – 13 ngày
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế và phí vận chuyển

Công ty in ấn

IN BAO THƯ, PHONG BÌ TẠI QUẬN 7

In Chất Lượng Cao là công ty in ấn hàng đầu về thiết kế – sản xuất – in ấn tại quận 7. Tọa lạc tại số 132 Đường 79, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM.

IN BAO THƯ, PHONG BÌ TẠI HỒ CHÍ MINH

In ấn Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 132 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7
Liên hệ: 1900 2238 để được tư vấn và hỗ trợ.

IN BAO THƯ, PHONG BÌ TẠI HÀ NỘI

Hà Nội: 97 – 99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa
Liên hệ: 1900 2238 để được tư vấn và hỗ trợ.

IN BAO THƯ, PHONG BÌ TẠI NGHỆ AN

Nghệ An: Tầng 2 chung cư Sài Gòn Sky, Phường Đội Cung, TP. Vinh
Liên hệ: 1900 2238 để được tư vấn và hỗ trợ.

IN BAO THƯ, PHONG BÌ TẠI HÀ TĨNH

Hà Tĩnh: 288 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh
Liên hệ: 1900 2238 để được tư vấn và hỗ trợ.

Cảm ơn quý khách đã báo giá in bao thư của chúng tôi!

CHÚNG TÔI VINH HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤC QUÝ KHÁCH!

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ IN CHẤT LƯỢNG CAO TƯ VẤN & PHỤC VỤ.

  VĂN PHÒNG LÀM VIỆC:
  Hồ Chí Minh: 132 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7
  Hà Nội: 97 – 99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa
  Nghệ An: Tầng 2 chung cư Sài Gòn Sky, Phường Đội Cung, TP. Vinh
  Hà Tĩnh: 288 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh
  Đặt hàng: 19002238 | Chăm sóc khách hàng: 0917 41 56 56
  Email: kd@inchatluongcao.vnWebsite : www.inchatluongcao.vn

  Chúng tôi luôn sẵn lòng thiết kế – in ấn và giao hàng tận nơi trong cả nước!